SÄKERHETSINFORMATION | FAMILJETRYGG

SÄKERHETSINFORMATION
Vi kan dagligen läsa om våldsbrott runt om i Sverige och hur allt fler känner sig otrygga i sina hem och på stan.

I den nationella trygghetsundersökningen som gjordes 2016 av Brottsförrebyggande rådet (Brå) kan vi läsa att brott mot enskild: personmisshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier, har ökat till 13,3% 2015. Detta betyder alltså att mer än var tionde person har under året 2015 blivit utsatt för något av dessa brott. 
I rapporten kan vi även läsa om hur oro för brottslighet i samhället, oro för att bli utsatta för överfall eller misshandel, oro för att närstående ska drabbas av brott och otrygghet ute sena kvällar alla också har ökat.

Förutom känslan av oro kan mer än var tredje person (34%) uppge att de någon gång under året valt en annan väg eller annat färdsätt till följd av oro för brott och drygt en av tio (12 %) avstått från en aktivitet till följd av denna oro. Drygt två av tio personer (23 %) anser att deras livskvalitet påverkas till följd av otrygghet, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.


Vårt mål på Familjetrygg är att försöka få människor att kunna leva ett liv utan ständig oro. Därför har vi försökt samla mycket information på ett och samma ställe och även plockat ut produkter som vi hoppas ska kunna få alla att känna sig lite tryggare i vardagen.
Här nedan kan ni hitta sidor med information inom krisinformation, prepping, krisberedskap, överfallsskydd samt
olika områden av säkerhet. 

https://www.krisinformation.se/Terror & Attentat     |    En kväll på stan   |   Brandsäkerhet   |     Viktiga nummer      Bedrägeri & ID-kapning    |    Polisens RSS-flöde